A koronavírus- járvány miatt elrendelt digitális munkarendben a mindennapi életünk megszervezéséhez, átszervezéséhez különleges időbeosztásra, leleményességre, kitartásra és nagy összefogásra volt szükség. Az iskolai, a munkahelyi feladatok, a család szükségleteinek ellátása otthonaink keretein belül mindannyiunk számára kihívást jelentett.

Az oktatás nem rendelkezett tapasztalatokkal, amelyeket ebben a helyzetben meggyőződéssel alkalmazhatott volna. Ám sokszor nem gondoljuk, mi mindenre vagyunk képesek. Iskolánk tanárai egyik napról a másikra, az egyéni ismereteket és javaslatokat megosztva egymással, kialakították a leghatékonyabbnak ígérkező digitális oktatási módszereket.   

Bár a négy művészeti ág tanítása távoktatásban különböző lehetőségekkel valósulhatott meg, és mára már tökéletesen látjuk a módszer hátrányait is egyik vagy másik területen, általánosságban nagy elégedettséggel értékeljük az elmúlt időszakot.

Legfőbb eredményünknek tekintjük a gyerekek motivációjának fenntartását, a főtárgyukhoz - a néptánchoz, kortárstánchoz, a képzőművészethez, a zenéhez, a hangszerükhöz való ragaszkodásuk folyamatosságát, az órákon való részvétel örömét és a következő tanévi személyes találkozások várakozva várását.

E sikereken felül iskolánk tanárai a gyerekek tudásának megtartásáról, sok esetben jelentős tudásszint emelkedésről, vagy például a zenei tanszakokon, technikai fejlődésről számoltak be.

Még a korlátozás idején, de már közterületen engedélyezett tököli városi ünnepségen két alkalommal vett részt iskolánk ünnepi műsorral.  A Hősök napja ünnepségen népi énekes tanulónk, Kénoszt Barbara, június 4-én a 100 éves trianoni megemlékezésen iskolánk volt növendéke, a jelenleg zeneakadémiai hallgató, Lerner Júlia énekében gyönyörködhettünk.  

Lezárva a távoktatás időszakát, elismerés és köszönet jár iskolánk minden tanárának a fárasztó munkában való kitartásáért, módszereik fejlesztéséért! Gratulálunk minden tanítványunknak munkájukhoz, önállóságukhoz a távkapcsolatban, valamint örömünket fejezzük ki a sok, szeretetteljes pillanatért! Végezetül de nem utolsó sorban hálásak vagyunk a szülőknek, nagyszülőknek, gondviselőknek az áldozatos, segítőkész munkájukért a művészeti órákra való felkészülés támogatásában, a kisebb gyerekek személyes segítéséért a munkahelyi és a családi helytállás mellett!

 

Élményekkel teli nyári napokat és jó egészséget kívánva a viszontlátásig:

Nagyné Kovács Mariann

intézményvezető